بر اساس اعلام رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات انواع صابون ذیل تعرفه 3401 و انواع شوینده ها تحت ردیف تعرفه های 34022010، 34022029 و 34022090 تا اطلاع ثانوی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.