بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و با توجه به اطلاعیه مرکز ملی فرش ایران، استمرار بهره مندی بیمه برای قالیبافان تحت پوشش قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، منوط به تمدید کارت مهارت فنی صادره از سوی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور نیست و مدرک مذکور از فهرست مدارک درخواستی سازمان تامین اجتماعی حذف شده است.