براساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، بر اساس بند ن تبصره ششم قانون بودجه سال 99، صندوق ملی محیط زیست تسهیلات ویژه ای برای بهره مندی صنایع و معادن در راستای رفع آلایندگی اعطا می نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.kerman.doe.ir از شرایط برخورداری از تسهیلات مذکور اطلاع کسب نمایند.