اخبار اتاق

رئیس اتاق کرمان: بیشتر مشکلات صادرات کشور داخلی است

2020-11-25-05-45-36 رئیس اتاق کرمان گفت: بیش از 90 درصد مشکلات صادرات در داخل کشور است و عوامل خارجی درصد کمی از مسائلی این حوزه را به خود اختصاص داده است. سیدمهدی طبیب...

رئیس اتاق کرمان: باید مفهوم واحد برای کارآفرینی تعریف شود

2020-11-21-07-21-58 رئیس اتاق کرمان ضمن تبریک هفته جهانی کارآفرینی، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر نهادها، مجموعه‌ها و افراد مختلف هر یک بر اساس سلیقه و موقعیت شغلی خود،...

سرکنسول ایران در میلان: ساختار شرکت های صادراتی باید تقویت شود

2020-11-12-09-12-26 سرکنسول ایران در میلان ایتالیا گفت: بنیه شرکت های صادراتی ایران برای حضور در بازارهای مختلف ضعیف است که باید تقویت شود و اتاق های بازرگانی در این زمینه...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider