اخبار اتاق

رئیس اتاق کرمان: توسعه متوازن استان از محور صادرات می گذرد

2021-04-15-09-21-54 رئیس اتاق کرمان گفت: مسیر توسعه متوازن و پایدار استان کرمان در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... از صادرات به عنوان محور اقتصاد می گذرد. به...

یادداشت رئیس اتاق کرمان: دولت بستر را برای تمرکز بخش خصوصی بر تولید مهیا کند

2021-04-14-06-59-24 سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران، فراهم کردن زمینه‌ای از سوی دولت برای تمرکز فعالان اقتصادی بر تولید و تجارت...

اولویت های فعالیت کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان در سال 1400 پیشنهاد شد

1400 در نشست کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان اولویت های پیشنهادی برای فعالیت این کمیسیون در سال جاری پیشنهاد داده شد و موارد مورد تایید برای اعمال در...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider