نظر به رسالت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و با توجه به ظرفیت دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مجری برگزاری نشست های شورا با حضور نمایندگان محترم سه قوه و مدیران محترم دستگاه های دولتی جهت شناسایی موانع و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی استان، اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی استان می توانند مسائل و مشکلات حوزه مربوطه را جهت جمع بندی و ارائه در جلسات آتی شورای گفتگو تا تاریخ 1399.12.25 بر اساس جدول زیر از طریق فرم نظرسنجی واقع در تارنمای اتاق و یا به صورت مکتوب به شماره فاکس 32535268 و یا به آدرس ایمیل دبیر خانه شورا kccim.kppsd@gmail.com ارسال نمایند.

شرح موضوع پیشنهادی

 

ایرادات و مشکلات

 

پیشنهادات

 

 

 

 

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
288
3014
35143
88801
9421536