طبق اطلاع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران همایش بین المللی سرمایه گذاری "دوشنبه اینوست" در تاریخ 21 الی 26 تیرماه 1400 در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 992919768768+ تماس حاصل فرمائید.