بر اساس اعلام اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری عرضه عمومی سهام شرکت ها اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • 001_14000409151149XL001
  • 002_14000409151149XL002

Simple Image Gallery Extended