اعزام هیئت تجاری از کشور ایران به کشور قرقیزستان در تاریخ 31 تیرماه الی 5 مرداد ماه 1400 ،از کارخانجات و شرکت های مربوطه درخواست میگردد جهت ثبت نام هیئت تجاری با شماره دبیرخانه در لینک تماس حاصل نموده  و یا به آدرس سایت در لینک مراجعه فرمائید.