براساس توافقات صورت گرفته با سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تهران، همایش مجازی در حوزه دارویی و سلامت ساعت 10 صبح سه شنبه 12 مردادماه 1400 بر بستر نمایشگاه مجازی ایران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا 9 مردادماه 1400 به سایتwww.tccim.ir مراجعه نمایند.