براساس توافقات صورت گرفته با سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تهران، همایش مجازی در حوزه دارویی و سلامت ساعت 10 صبح روز سه شنبه 12 مردادماه 1400 بر بستر فضای مجازی برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای شرکت در این وبینار حداکثر تا نهم مردادماه جاری به آدرس www.tccim.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.