در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، سه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به عنوان نواب رئیس در کمیسیون های تخصصی این مجموعه انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در این انتخابات "جلیل کاربخش" به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، "عباس جبالبارزی" نایب رئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران و "محمدعلی محمدمیرزائیان" به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران انتخاب شدند. کمیسیون‌های تخصصی طی دو روز با برگزاری انتخابات، اعضای هیات رئیسه خود را برای دور دوم در دوره نهم هیات نمایندگان تعیین کردند.

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
468
5971
7449
164288
9719195