اتاق بازرگانی بین المللیICC  اقدام به راه اندازی آزمایشی طرح SMES360X نموده که این طرح یک ابزار ارزیابی دیجیتال برای شرکت های کوچک و متوسط است تا بتوانند اثر فعالیت های خود بر محیط زیست را اندازه گیری و ارزش گذاری کنند و برای تمامی مشاغل در سرتاسر جهان در دسترس است.

پیوست یک

پیوست دو

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
957
5971
7938
164777
9719684