شرکت شهرک های کشاورزی در فراخوانی از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی دعوت به عمل آورده است.

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت شهرکهای کشاورزی
فرآخوان عمومی4-1400دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای و شیلاتی)
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای وشیلاتی)را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:
1-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی (گلخانه ای و شیلاتی)واگذار خواهد شد.
2-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات و وضعیت موجود شهرکها به صورت قرارداد های اجاره و اجاره به شرط تملیک با رعایت  مقررات انجام خواهد شد.
3-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرکهای  کشاورزی (گلخانه ای وشیلاتی)ومتراژ  مساحت قطعاتآن برایشرکتشهرکهایکشاورزی محفوظ است.
4-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس وضعیت موجود شهرک تعیین  میگردد و در مورد قراردادهای اجاره کل مبلغ اجاره بهایکسال در هنگام انعقاد قرارداد از متقاضی دریافت می‌شود.
5-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست (20) درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
6-بازدید متقاضیان از محل  شهرکهایکشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
7-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب برنامه زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
8-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرکها را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت اجرانماید.
9- عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداثشهرک کشاورزی(گلخانه ای وشیلاتی) واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند.
10-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی،برای  اجرای تعهدات مالی و اجرایی مندرج در مفاد قرارداد اجاره و اجاره  به شرط تملیکتعهد رسمی و وکالت بلاعزل اخذ می گردد.
11-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.
12-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای وشیلاتی)بر عهده این شرکت می‌باشد.
13-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
15-شرکت در رد یا قبول تمام یا برخی از پیشنهادات مختار است.
16-هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
17-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذارانمنتخب خواهد بود.
18-متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.
ب-شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
2-دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)
3- عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید)
4-احراز توانایی مالی (ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها)
5-سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6-مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت
7-بومی استان بودن(ساکن در استان)
8-ایثارگری
ج - محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
متقاضیان می‌توانند از روز یکشنبهمورخ 11/07/1400 بمدت شش (6) ماه ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور(توانیر)، نبش کوچه گیتا،پلاک 8، دفتر مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکتتحویل نمایند.ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می شود.

شرکت شهرکهای کشاورزی   تلفن: 17-88671116 

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
597
5971
7578
164417
9719324