نمایشگاه ها

شرکت رستاک پادویژن عضو رسمی انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران با همکاری و حمایت کانون سنگ کشور و انجمن سنگ اصفهان در نظر دارد شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان(( ISF 2021 را در تاریخ 3 الی 6 آذر ماه 1400 در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار نماید. لازم به ذکر است با توجه به راه اندازی سایت جدید اصفهان از این دوره برگزاری نمایشگاه ها در محل جدید واقع در کمربندی شرق ، روبروی منطقه روشن دشت دایر خواهد شد.