بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، آخرین ویرایش فهرست به روز شده کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در سال 1400 بر روی سامانه این سازمان در قسمت بانک های اطلاعاتی سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل مشاهده است.