براساس اعلام اتاق ایران، سازمان خصوصی سازی، عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • image24426
  • image24427

Simple Image Gallery Extended