نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی DENTEX زاگرب از تاریخ 19 تا 21 خرداد 1401 تحت نظارت وزارت بهداشت جمهوری کرواسی برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید