سازمان توسعه تجارت ایران، ضوابط بهداشتی به روز شده مربوط به آفات برای صادرات محصولات گیاهی به کشور انگلستان را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.