نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، در راستای بهره برداری و تسهیل ارتباط تجار و فعالان اقتصادی علاقمند به حضور در ازبکستان، فهرستی از اتحادیه ها و انجمن های اقتصادی و همچنین بزرگترین شرکت های سهامی دولتی ازبکستان را با نشانی و مشخصات تماس اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

فهرست منتشر شده