اخبار اتاق

نایب رئیس اتاق کرمان: مودیان مالیاتی به 30 میلیون نفر می رسند

30-2 نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر مودی مالیاتی در کشور وجود دارد که پیش بینی می...

رئیس اتاق کرمان: ساماندهی واحدهای راکد و نیمه فعال از برنامه‌های شورای گفت و گو...

2021-10-14-05-57-17 رئیس اتاق کرمان گفت: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کارگروهی تحت عنوان کارگروه تحقق شعار سال، یعنی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، با هدف...

نایب رئیس اتاق کرمان: کارفرمایان بازخورد خود از کارگروه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای را بیان...

2021-10-13-06-49-15 نایب رئیس اتاق کرمان گفت: اخیرا کارگروه تنقیح و تلخیص بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی شکل گرفته که منتظر بازخورد و نظر کارفرمایان در مورد...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider