اخبار اتاق

برپایی پاویون اتاق کرمان در نمایشگاه قزاقستان

2022-07-05-05-22-50 پاویون اتاق کرمان در نمایشگاه اختصاصی ایران در آلماتی قزاقستان از 11 تا 14 تیرماه جاری برپا بود و نمایندگان 9 شرکت استان شامل مس شهید باهنر، گل گهر،...

رئیس اتاق کرمان: تدابیر لازم در تحمیل خاموشی به صنایع اندیشیده شود

2022-07-02-07-04-00 رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه در تحمیل خاموشی ها به صنایع تدابیر لازم اندیشیده شود، گفت: سال گذشته در پیک بار مصرف با تحمیل خاموشی ها 10 هزار...

صادرکنندگان پسته و خرما درخواست بازنگری مجدد سود فعالیت از سازمان مالیاتی دارند

2022-07-02-05-50-35 نایب رئیس اتاق کرمان گفت: برخی از صادرکنندگان حقیقی پسته و خرمای استان که بنا به دلایلی در سال گذشته امکان رفع تعهد ارزی نداشته اند، درخواست بازنگری...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider